SPOTKANIE DLA PZU

Anseba odpwiedzialna za oprawę muzyczną

Artyści: Zespół SOMETHING BLUE
Miejsce: Łazienki Królewskie w Warszawie