Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest Anseba Music Agency Anna Gonet z siedzibą w Warszawie przy ulicy L. Rydygiera 13 B lok U2, 01-793 Warszawa, NIP 5242350427sób kontaktujących się jest , e-mail: anna.gonet@anseba.comDane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości i pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony <>).

Dane użytkowników niniejszej strony internetowej będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.