Contact

Meet us, come for a delicious coffee, listen to good music …
And if you want to contact us quickly, use the data below

Meet us

General Manager / Booking Manager

Kropka

Anna Gonet

anna.gonet@anseba.com

tel. +48 602 757 850

Rekrutacja nowych Artystów

Kropka

Wiesława Gonet

biuro@anseba.com

tel. +48 501 233 157

Accountant

Kropka

Tour Manager

Kropka

Piotr Tołoczko

piotr.toloczko@anseba.com

tel. +48 732 757 850

Tour Manager

Kropka

Ewelina Bator

ewelina.bator@anseba.com

tel. +48 733 657 850

Cafe and Lounge Bar but Good Music First
Manager

Kropka

Anna Gonet

anna.gonet@anseba.com

tel. +48 602 757 850

New York Office1

Work in Anseba

If you are interested in working with us, please write to: biuro@anseba.com

„Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest Anseba Music Agency Anna Gonet z siedzibą w Warszawie przy ulicy L. Rydygiera 13 B lok U2, 01-793 Warszawa, NIP 5242350427sób kontaktujących się jest , e-mail: anna.gonet@anseba.com

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości i pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony <>).

Dane użytkowników niniejszej strony internetowej będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

BACK TO MAIN PAGE